Ick heb bemint (André Vierendeels)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
MusicXML.png MusicXML
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2020-07-09)  CPDL #59637:       
Editor: André Vierendeels (submitted 2020-07-09).   Score information: A4, 2 pages, 183 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: Ick heb bemint
Composer: André Vierendeels
Lyricist:

Number of voices: 3vv   Voicing: SAB
Genre: SacredChorale

Language: Dutch
Instruments: A cappella

First published: 1540

Description:

External websites:

Original text and translations

Dutch.png Dutch text

Ick heb bemint
die Heer hoort mijn ghebet
tot mi als tot zijn kint,
heeft hi zijn oor gheset,
als mi wat let
roep ick als een trompet.

Bevanghen seer
had die doodsche pijn:
die helsche last wel eer,
liet God ghevoelen mijn,
in swaren schijn,
dat dede my truersch zijn.

Liden en verdriet,
heb ick ghevonden swaer,
als my droefheyt gheschiet,
des Heeren vaem voerwaer,
met woerden claer,
badt ick mi openbaer.