Hoe schoon, hoe goet (André Vierendeels)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
MusicXML.png MusicXML
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2020-07-07)  CPDL #59584:       
Editor: André Vierendeels (submitted 2020-07-07).   Score information: A4, 2 pages, 159 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: Hoe schoon, hoe goet
Composer: André Vierendeels
Lyricist:

Number of voices: 3vv   Voicing: SAB
Genre: SacredMotet

Language: Dutch
Instruments: A cappella

First published: 1540

Description:

External websites:

Original text and translations

Dutch.png Dutch text

Hoe schoon, hoe goet, hoe wel ghedaen,
so is U huys vol eeren,
o God, o Heer der Heeren,
mijn siel is van haer selven ghegaen
als si dat wou begheeren.

Mijn hert tot God (wilt horen mijn),
met vruechden wort ghedronghen,
vrijmoedich onbedwongen,
dat musken, dat duyfken vercreghen fijn
een nestken voor haer ionghen.

Mijn Heer, mijn Coninc, en mijn God,
hoe schoon zijn U altaren
die in U huys zijn ghevaren,
sijn salich: en hebben dat beste lodt,
dat si U lof verclaren.