Hoe goet is God (André Vierendeels)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
MusicXML.png MusicXML
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2020-09-04)  CPDL #60415:       
Editor: André Vierendeels (submitted 2020-09-04).   Score information: A4, 3 pages, 272 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: Hoe goet is God
Composer: André Vierendeels
Lyricist:

Number of voices: 3vv   Voicing: SAB
Genre: SacredChorale

Language: Dutch
Instruments: A cappella

First published: 1540

Description:

External websites:

Original text and translations

Dutch.png Dutch text

Hoe goet is God van Israhel
die oprecht zijn van sinnen,
ick had byna ghevallen snel
als ick het murmureren wou beghinnen,
als ick daer vrede sach
die niet dan boosheyt pleghen,
mijn hert in pine lach,
dat sij veel voerspoets vercreghen.
Niet lang, hoort dit ghewach,
hebben sij in die pijn des doots gheleghen.

Gheen menselike swarichheyt
noch liden heeft haer bevanghen,
hoovaerdichheyt al in haer herten leyt,
vol boosheyts zijn haer wegen ende gangen,
vet si van weelden zijn,
haren lust si hier hanteeren,
si spreken oock met boosen schijn,
teghens den Heer der Heeren.
Teghens den hemel fijn,
en si teghens der aerden blasphemeeren.

Daer om so sal mijn volk goet
hem stooten aen dese zaken,
desen kelck met eenen swaren moet,
sullen sij moeten drincken ende smaken.
Sij spraken teghens die wet,
can God dit niet aenschouwen?
Dese sondaers siet ghi rijck en vet,
verloren is mijn betrouwen.
Dat ick mijn handen onbesmet
en suyver van sonden hier heb ghehouwen.