Glimmande nymf (Carl Michael Bellman)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Network.png Web Page
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2004-08-10)  CPDL #07746:  Network.png
Editor: Eva Toller (submitted 2004-08-10).   Score information: A4, 4 pages, 185 kB   Copyright: Personal
Edition notes: Arranged by Eva Toller. All files are available on http://www.evatoller.se/main_men_titles_E-K.html (MIDI files available for each part.

General Information

Title: Glimmande nymf
Composer: Carl Michael Bellman

Number of voices: 4vv   Voicing: TTBB
Genre: SecularPartsong

Language: Swedish
Instruments: A cappella

First published:
Description: 

External websites:

  • Swedish.png Swedish text and English.png English translation available at Eva Toller's Website (translation by Eva Toller, 2004)

Original text and translations

Swedish.png Swedish text

Glimmande nymf, blixtrande öga,
svävande hamn på bolstrarna höga,
menlösa styrka, kom, kom nu att dyrka
vid ett smalt och utsläckt ljus
sömnens gud, vår Morfeus!

Luckan ren stängd, porten tillsluten,
natthuvan ren din hjässa kringknuten;
ren Norströms piskperuk den hänger på sin spik.
Sov, somna in vid min musik!

Bofinken nyss, Cajsa-Lisa,
slumrande slöt sin kvittrande visa.
Solen nyss slocknat och fästet har tjocknat,
enslighetens tystnad rår; jag till
Fröjas dyrkan går.

Regnet, nedöst i bullrande låga,
välver i skyn sin brandgula båga,
som randas lugnt och skönt av purpur, guld och grönt,
se'n Jofurs åska rönt.

Somna, min nymf! Dröm om min lyra,
till dess vår sol går upp klockan fyra,
och du dig sträcker och armarna räcker
till min kanna och min famn, eldad av mitt blod och namn.

Cajsa, du dör! Himmel, hon andas;
döden ger liv, och kärlek bortblandas.
Men fast din puls slår matt,
så blundar ögat glatt.
Håll med fioln; god natt, god natt!