Gläd dig du Kristi brud (Knut Håkanson)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
MusicXML.png MusicXML
Finale.png Finale
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2013-02-17)  CPDL #28315:        (Finale 2012)
Editor: Per-Anders Aglert (submitted 2013-02-17).   Score information: A4, 1 page, 19 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: Gläd dig du Kristi brud
Composer: Knut Håkanson

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SacredHymn

Language: Swedish
Instruments: A cappella

First published: 1929
Description: 

External websites:

Original text and translations

Swedish.png Swedish text

Gläd dig du Kristi brud
Och möt din Herre Gud.
Den stora dag du skådat
Som de profeter bådat,

Hosianna, pris och ära
Vår konung vi hembära!

En krona Han ej bär
Men dock en konung är.
Hans prakt är ganska ringa
Dock kan han döden tvinga,

Saktmodig mild och god,
han ger de svaga mod
Han sällhet har att föra
Som skall hans brud tillhöra,