Ghi godes kinderen (André Vierendeels)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
MusicXML.png MusicXML
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2020-08-13)  CPDL #60145:       
Editor: André Vierendeels (submitted 2020-08-13).   Score information: A4, 2 pages, 188 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: Ghi godes kinderen
Composer: André Vierendeels
Lyricist:

Number of voices: 3vv   Voicing: SAB
Genre: SacredChorale

Language: Dutch
Instruments: A cappella

First published: 1540

Description:

External websites:

Original text and translations

Dutch.png Dutch text

1. Ghi Godes kinderen groot van famen,
brengt dinen offer tot God den Heer,
wilt kinder van rammen tot hem versamen,
en brengt sijn naem lof end ale eer.

Aenbidt en prijst hem doch altijt meer,
al in zijn heylighe stede goet,
sijn groten naem boven allen namen,
wilt daer aenroepen met allen spoet.


2. Gods stemme wil op dat water treden.
Zijn maiesteyt maecte groot gheluyt,
die Heer op menighe water steden,
des Heeren stem ghinc doer een virtuyt.

In allen machtichheyt ghinc hy uut,
die Cederboomen zijn stemme breect,
hy sal doen storten, vallen beneden,
boomen van Libano, als hy spreect.