Ghi die condt Israel (André Vierendeels)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
MusicXML.png MusicXML
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2020-09-04)  CPDL #60421:       
Editor: André Vierendeels (submitted 2020-09-04).   Score information: A4, 2 pages, 197 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: Ghi die condt Israel
Composer: André Vierendeels
Lyricist:

Number of voices: 3vv   Voicing: SAB
Genre: SacredChorale

Language: Dutch
Instruments: A cappella

First published: 1540

Description:

External websites:

Original text and translations

Dutch.png Dutch text

Ghi die condt Israel, o Heer, regieren,
Ioseph bestieren,
ghi die zijt gheseten
op Cherubin
en Seraphin,
hoort desen sin,
wilt thoonen Beniamin,
Heer, u manieren,
wilt Ephraim Manasse regulieren.

Verwect u crachten, coemt, Heer, wilt ons salveren,
in ons verseeren,
wilt ons bekeeren:
thoont u aenschijn,
wij sullen fijn,
behouwen zijn,
verlost van alle pijn,
o Heer der Heeren,
hoe langhe sult ghi op ons uw'n toorn vermeeren?

Met tranen sult ghi spisen, Heer, ons armen,
verhoort ons karmen,
ghi hebt ons ghestelt
al tot een schandt,
onsen vyandt,
reyct ons u handt,
bekeert ons: gheeft bistant,
wilt ontfermen,
u aensicht thoont: wilt ons beschermen.