Ghebenedijt mijn siel (André Vierendeels)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
MusicXML.png MusicXML
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2020-09-04)  CPDL #60424:       
Editor: André Vierendeels (submitted 2020-09-04).   Score information: A4, 2 pages, 201 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: Ghebenedijt mijn siel
Composer: André Vierendeels
Lyricist:

Number of voices: 3vv   Voicing: SAB
Genre: SacredChorale

Language: Dutch
Instruments: A cappella

First published: 1540

Description:

External websites:

Original text and translations

Dutch.png Dutch text

1. Ghebenedijt
mijn siel altijt den Heer,
groot is zijn maiesteyt,
O God ghi zijt
ghecleet met groter eer,
u schoonheyt is verbreyt,

ghi zijt al met dat licht
ghecleet en soe ghesticht
dat ghi den hemelfijn
uutrect als een gordijn:
daer boven men water vijndt,
u waghens zijn
die wolcken, so schijnt
ghi wandert op den wijndt

2. U enghelen schoon,
gheesten seer excellent
maect ghi recht als een vier,
den aertrijck ghi maecte een fundament
het sal eeuwich bliven hier.

Die diepte hebt ghi bedect,
het water is ghestrect
dat op die berghen sadt,
want van uwen donder yst ontstelt,
sij gaen tot die stadt,
die berghen, en dat velt
die ghi daer hebt ghestelt.