Eņģeļus mēs dzirdējām (Angels we have heard on high) (Traditional)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
MusicXML.png MusicXML
Encore_Icon2.png Encore
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2009-01-13)  CPDL #18761:         
Editor: Andris Solims (submitted 2009-01-13).   Score information: A4, 1 page, 166 kB   Copyright: Religious
Edition notes:

General Information

Title: Eņģeļus mēs dzirdējām (Angels we have heard on high)
Composer: Anonymous (Traditional)

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SacredCarol

Languages: Latvian, Latin
Instruments: A cappella

First published:
Description: 

External websites:

Original text and translations

Latvian.png Latvian and Latin.png Latin text

1. "Eņģeļus mēs dzirdējām,
Spožu gaismu redzējām,
Prieka vēsts mums skanēja,
Sirdis līksmas darīja":
Gloria, in excelsis Deo.

2. "Mīļie gani, sakiet mums,
Kas šī prieka noslēpums?
Kalni tālu atbalso
Dziesmu līksmo, vareno":
Gloria, in excelsis Deo.

3. "Nāciet, redziet Betlēmē,
Kūtī, lopu silītē
Bērniņš dus visskaistākais,
visu ļaužu Pestītājs".
Gloria, in excelsis Deo.

4. Ceļos krītot pielūgsim,
Viņu sirdīs ieslēgsim;
Debess Tēva dāvana
Zemei nu ir nodota.
Gloria, in excelsis Deo.