Dziesma svētā Jāzepa godam (Joseph, be our guide and pattern) (Caspar Ett)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
MusicXML.png MusicXML
Encore_Icon2.png Encore
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2011-03-19)  CPDL #23278:        (Encore 4)(Encore 5)
Editor: Andris Solims (submitted 2011-03-19).   Score information: A4, 1 page, 38 kB   Copyright: CC BY NC
Edition notes:

General Information

Title: Dziesma svētā Jāzepa godam (Joseph, be our guide and pattern)
Composer: Caspar Ett

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SacredChant

Language: Latvian
Instruments: A cappella

First published:
Description: 

External websites:

Original text and translations

Latvian.png Latvian text

1. Svētais Jāzep, mūsu paraugs, esi mūsu aizbildnis.
Jaunavu un Bērnu Jēzu labi Tu reiz sargāji.
Uzticīgais svētais Jāzep, dzīves ceļos vadi mūs.

2. Tu, kas sapnim noticēji, uzklausīji eņģeli,
Mariju un mazo Jēzu nāves briesmās izglābi,
paļauties uz Dievu māci, dzīves ceļos vadi mūs.

3. Izvedi Tu briesmām cauri savu Svēto Ģimeni,
pazemīgi apgādāji, vienmēr aprūpēji to.
Drošsirdīgais svētais Jāzep, dzīves ceļos vadi mūs.

4. Tu reiz biji prasmīgs strādnieks, prati maizi nopelnīt,
un no Dieva dotām veltēm lietas prati gatavot.
Izturīgais svētais Jāzep, dzīves ceļos vadi mūs.

5. Tu ar darbarīkiem Kristu iemācīji rīkoties,
iemācīji krietni strādāt, savu darbu iemīlēt.
Pazemīgais svētais Jāzep, dzīves ceļos vadi mūs.