Duben (Václav Kálik)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
MusicXML.png MusicXML
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2014-06-14)  CPDL #32258:       
Editor: Jan Pallas (submitted 2014-06-14).   Score information: A4, 5 pages, 146 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: Duben
Composer: Václav Kálik
Lyricist: Václav Kálik

Number of voices: 4vv   Voicing: SSAA
Genre: SecularPartsong

Language: Czech
Instruments: A cappella

First published:
Description: 

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

To bylo tenkrát, večer plný krás,
a nebe posud zářivý šat neslo živého oranže,
kam bledé modro kleslo, co kolem nás
již kvetly sasanky a překrásné petrklíče.
My spolu pospíchali v naši stráň, podél řeky,
jejíž proud nás vlídně, věrně provázel.
On tváře měl pobledlé a rty tak úzce sevřené
a oči v jednom plameni, již váznul krok,
a vázla řeč, a jeho chvěl se hlas,
zmaten v rozpacích již přede mnou stál,
a lásku svou víc nemoh skrýt,
o jaká slast jej takto zřít.
Pak moji ruku do svých vzal, a pozved tvář
a pozved zrak, svůj zamyšlený zrak,
o jaká slast vidět jeho tvář, mně nad vše drahou tvář!
To bylo tenkrát, v pevnou náruč mne hořící ruce objaly,
jeho ret mne našel, srdce tlouklo: miluji, a oči: my jsme tě hledaly.