Du som aldrig gått ut ur ditt trädgårdsland (Eva Toller)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Network.png Web Page
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2001-01-11)  CPDL #01797:  Network.png
Editor: Eva Toller (submitted 2001-01-11).   Score information: A4, 1 page, 90 kB   Copyright: Personal
Edition notes: All files are available on http://www.evatoller.se/main_women_titles_A-D.html (MIDI files available for each part.)

General Information

Title: Du som aldrig gått ut ur ditt trädgårdsland
Composer: Eva Toller
Lyricist: Edith Södergran

Number of voices: 2vv   Voicing: SA
Genre: SecularPartsong

Language: Swedish
Instruments: A cappella

First published:
Description: 

External websites:

  • Swedish.png Swedish text and English.png English translation available at Eva Toller's Website (translation by Eva Toller, 2002).

Original text and translations

Swedish.png Swedish text

Du som aldrig gått ut ur ditt trädgårdsland,
har du nånsin i längtan vid gallret stått
och sett hur på drömmande stigar
kvällen förtonat i blått?

Var det icke en försmak av ogråtna tårar
som liksom en eld på din tunga brann,
när över vägar du aldrig sett
en blodröd sol försvann?