Dievs, debess, zemes Radītāj (Carlo Rossini)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf_globe.gif Pdf
Icon_snd_globe.gif Midi
Encore_globe.png Encore
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2005-11-29)  CPDL #10259:  Icon_pdf_globe.gif Icon_snd_globe.gif Encore_globe.png
Editor: Andris Solims (submitted 2005-11-29).   Score information: A4, 1 page, 66 kB   Copyright: CC BY NC
Edition notes: Arranged by Andris Solims. Used the collection of Motets "Cantate Domino" for 3 equal voices, arranged or composed by Carlo Rossini or other composers. For SATB and Gregorian version.

General Information

Title: Dievs, debess, zemes Radītāj
Composer: Carlo Rossini
Lyricist:

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SacredChanson

Language: Latvian
Instruments: A cappella

First published:
Description: This is a Chanson of Advent time, based on the Hymn of Vespers of Advent time "Creator alme siderum".

External websites:

Original text and translations

Latvian.png Latvian text

1. Dievs, debess, zemes Radītāj,
Kungs Jēzu, mūsu Pestītāj,
mēs savas sirdis paceļam
uz Tevi, Dievs, ar lūgšanām.

2. Tu mīlestībā atnāci
no posta izglābt cilvēci,
kas dziļā tumsā maldījās
un Tevi sen jau gaidīja.

3. No Jaunavas Tu piedzimi,
kā cilvēks pie mums dzīvoji.
Pat krusta nāvē gāji Tu,
lai mūs no nāves izglābtu.

4. Kad viņā dienā pastarā
Tu nāksi lielà godībā,
tad trīcēs zeme, debesis
un Tavā priekšā zemosies.

5. Kungs, Tevī mūsu cerība,
mūs netiesā pēc nopelna,
bet raugies uz mums žēlīgi,
ļauj būt pie Tevis mūžīgi!

6. Dievs, Tēvs un Dēls, un Svētais Gars,
šīs zemes bērnu gaismas stars!
Tev, brīnišķā Trīsvienība,
lai slava šeit un mūžībā!
Amen.