Deus firmavit

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

General information

Offertory for the dawn mass of Christmas.
Source of text is Psalm 93:1-2 (Vulgate).

Settings by composers


Text and translations

Latin.png Latin text

1  (...)
Déus firmávit órbem térrae, qui non commovébitur:
2  paráta sédes túa, Déus, ex tunc, a saéculo tu es.

Polish.png Polish translation

1  (...)
Bóg okrąg ziemi utwierdził, że się nie poruszy.
2  Od wieków tron Twój niewzruszony, o Boże, Ty od wieków jesteś.