Det står ett ljus i Österland (Wilhelm Peterson-Berger)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
MusicXML.png MusicXML
Finale.png Finale
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2012-12-04)  CPDL #27709:        (Finale 2012)
Editor: Per-Anders Aglert (submitted 2012-12-04).   Score information: A4, 3 pages, 42 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: Det står ett ljus i Österland
Composer: Wilhelm Peterson-Berger

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SecularLied

Language: Swedish
Instruments: A cappella

First published:

Description:

External websites:

Original text and translations

Swedish.png Swedish text

Det står ett ljus i Österland,
det lyser som en stjärna.
Det är så likt min lilla vän,
den vän jag ser så gärna.
Jag tror den stjärnan lever än
och tänder upp sitt ljus igen
emellan såta vänner.
Jag tror den stjärnan lever än
och tänder upp sitt ljus igen
emellan såta vänner.

Att vi ovänner kunde bli,
som såna vänner varit,
och som en långan, långan tid
varandra kära havit!
Så långt som himmel är från jord,
så långt är du från dina ord,
som du med mig har talat.
Så långt som himmel är från jord,
så långt är du från dina ord,
som du med mig har talat.