Der er en Vej (Carl Nielsen)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
MusicXML.png MusicXML
Sibelius.png Sibelius
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2006-11-20)  CPDL #13133:        (Sibelius 4)
Editor: David Fraser (submitted 2006-11-20).   Score information: A4, 2 pages, 60 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: The original publication is in short score with underlay fitted only to the soprano part, thus serving equally well solo/unison voices with piano or organ accompaniment: hence some minor editorial decisions have been required to underlay the three lower parts in this SATB edition.

General Information

Title: Der er en Vej
Composer: Carl Nielsen
Lyricist: N.F.S. Grundtvig (1783-1872)

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SacredHymn

Language: Danish
Instruments: A cappella

First published: 1919
Description: No. 6 of Salmer og Aandelige Sange (Hymns and Sacred Songs), FS83

External websites:

Original text and translations

Danish.png Danish text

Der er en Vej,
som Verden ikke kender,
den “Livets Vej”,
som ej er gjort af Hænder,
en Løngangs-Sti,
hver Sten forbi,
til Livets Land med Glædens Kilder.

Sig aabne maa
de tykke, mørke Skove,
os bære maa
den skøre, falske Vove;
det høje Fjæld,
det skumle Hel,
kan Livets Vej for os ej spærre.

Just for de smaa
er Løngangs-Stien lavet,
til trygt at gaa
i Ørken og paa Havet,
paa Troens Grund
i allen Stund,
ved Midnatstid som midt paa Dagen.

Den Vej paa Jord
til Himlens høje Sale
sig sælsomt snor
igennem Skyggedale;
som solsprængt Sky
af Dagen ny
paa Herrens Vej er hver en Skygge.

Vel tornestrø’t
er Stien somme Steder,
men rosenbødt,
som Sorgen er med Glæder;
af Jesu Røst
opvokser Trøst,
med Rosen læges Tornestikket.

Den Vej paa Jord
til Livets Land og Lykke
er Jesu Ord
med Straaleglimt i Skygge;
de strække sig
til Himmerig,
hvor de kom fra, hvor de har hjemme.

Med Jesu Aand
Guds Menighed af Naade,
vi Haand i Haand
paa kærlig Børne-Maade
gaa trøstig frem
til Lysets Hjem,
til Fader-Huset i det høje.

Alt som vi gaa,
vi dog af Gud oplæres
til at forstaa,
vi hæves og vi bæres
i Ledebaand
af Livets Aand
og af vor Faders Engleskare.