Den lofsanck Zacharie (André Vierendeels)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
MusicXML.png MusicXML
File details.gif File details
Question.gif Help
Editor: André Vierendeels (submitted 2020-07-23).   Score information: A4, 2 pages, 170 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: Den lofsanck Zacharie
Composer: André Vierendeels
Lyricist:

Number of voices: 3vv   Voicing: SAB
Genre: SacredChorale

Language: Dutch
Instruments: A cappella

First published: 1540

Description:

External websites:

Original text and translations

Dutch.png Dutch text

1. Ons Heere God van Israhel,
moet altijt wesen ghebenedijt,
hy heeft besocht en verloste wel,
den sinen heeft hi seer wel bevrijt.

Hij heeft den hoorn tot ons profijt
van ons salichheyt, opgherecht
int huysvan David sinen knecht.

2. So als hi heeft ghesproken fijn,
doer zijnre heylighen mont voerwaer,
die vand beghin zijn profeten zijn
dat wij behouden zijn alle gaer.

Al van onser vyanden schaer,
van haerder hant fel ende boos,
die ons hebben ghehaet altoos.