Den Forladte (Ole Bull)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf_globe.gif Pdf
Icon_snd_globe.gif Midi
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2013-02-19)  CPDL #28342:  Icon_pdf_globe.gif Icon_snd_globe.gif
Editor: Arvid Grøtting (submitted 2013-02-19).   Score information: A4, 1 page, 74 kB   Copyright: Public Domain
Edition notes: Arranged by Johan Diederich Behrens. ISMN 979-0-66118-080-7

General Information

Title: Den Forladte
Composer: Ole Bull
Lyricist: Henrik Wergeland

Number of voices: 4vv   Voicing: TTBB
Genre: SecularUnknown

Language: Norwegian
Instruments: A cappella

First published:
Description: 

External websites:

Original text and translations

Norwegian.png Norwegian text

Her, hvor i Alt hvad jeg seer Han er til,
leve jeg vil
mellem de øde Vægge.
Her jeg pleier min Kjærlighed.
Her jeg daglig min Troskabs-Eed
vil til den Elskte aflægge.

Her vil jeg vente til Haaret blir graat,
Rynker udslaaet
ligsom et Net over Kinden.
End den Trofaste komme tør.
Bort han foer med den vilde Bør.
Kommer da ogsaa med Vinden.

Her ifra Vinduet daglig jeg veed
Fløiens Beskeed,
hvordan de Vinde glide.
Hver Gang lystige Vesten gaaer,
Blomster fæster jeg i mit Haar,
vare selv Lokkerne hvide.