Danct God den Heer II (André Vierendeels)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
MusicXML.png MusicXML
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2020-08-03)  CPDL #60000:       
Editor: André Vierendeels (submitted 2020-08-03).   Score information: A4, 2 pages, 208 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: Danct God den Heer II
Composer: André Vierendeels
Lyricist:

Number of voices: 3vv   Voicing: SAB
Genre: SacredChorale

Language: Dutch
Instruments: A cappella

First published: 1540

Description:

External websites:

Original text and translations

Dutch.png Dutch text

1. Danct God den Heer met alle iolijt,
want zijn goetheyt sal niet vergaen,
wie can Gods macht ghebenedijt
ghenoech zijn lof hierdoen verstaen.

Salich si zijn tot alder tijt
die hier iusticy cleven aen,
Heer, wilt ons ghedencken,
ons u gonste schencken,
salich en fray,
opdat wij mogen scouwen uwe ghenay,
en vruechde mogen houwen vroech ende spay.

2. Met onsen vaders so hebben wij
ghesonicht hier ionge end oudt;
U wonder niet en verstonden sij:
noch u ghenade, menichfoudt.

Al by die zee, doer een party,
sij vielen God rebel en stoudt,
God wou haer salveren,
sinen naem ter eeren,
hij heeft verclaert
zijn wonderlijcke crachten onghespaert,
dat die in haer ghedachten bleven bewaert.