Bewaert my Heer (André Vierendeels)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
MusicXML.png MusicXML
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2020-02-27)  CPDL #57230:       
Editor: André Vierendeels (submitted 2020-02-27).   Score information: A4, 2 pages, 164 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: Bewaert my Heer
Composer: André Vierendeels
Lyricist:

Number of voices: 3vv   Voicing: SAB
Genre: SacredChorale

Language: Dutch
Instruments: A cappella

First published: 2020

Description:

External websites:

Original text and translations

Dutch.png Dutch text

Bewaert my Heer, op U verteyn,
staet al mijn hoop en troost alleyn,
ghi zijt mijn Gog vol eeren,
die niet en behoeft mijn goeden cleyn,
 maer mocht die wel ontbeeren.

Den heylighen in dit aertsche lant,
heeft God seer wonderlijck gheplant.
Daerin is mijn behaghen,
ick sal haer mijn wil, en mijn verstant,
mijn herte altijt toe draghen.

Haer cranckheden die waren veel,
daer nae si haesten al gheheel,
ick en sal doch niet versamen,
haren bloedighen offer tot mijn deel,
noch dencken op haer namen.