B - 4. neděle velikonoční (Karel Bříza)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2021-02-03)  CPDL #62660:     
Editor: Vojtěch Ulrich (submitted 2021-02-03).   Score information: A4, 1 page, 23 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: Arranged by Vojtěch Ulrich.

General Information

Title: B - 4. neděle velikonoční
Composer: Karel Bříza
Lyricist:

Number of voices: 1v   Voicings: S or T
Genre: SacredResponsory

Language: Czech
Instruments: Organ

First published: 1974
Description: 

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

Odp.: Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kvádrem nárožním.
 Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý,
- jeho milosrdenství trvá navěky.
- Lépe je utíkat se k Hospodinu
- než důvěřovat v člověka.
- Lépe je utíkat se k Hospodinu
- než důvěřovat v mocné.
Odp.
 Děkuji ti, žes mě vyslyšel
- a stal se mou spásou.
- Kámen, který stavitelé zavrhli,
- stal se kvádrem nárožním.
- Hospodinovým řízením se tak stalo,
- je to podivuhodné v našich očích.
Odp.
 Požehnaný, kdo přichází v Hospodinově jménu.
- Žehnáme vám z Hospodinova domu.
- Ty jsi můj Bůh, děkuji ti;
- budu tě slavit, můj Bože!
- Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý,
- jeho milosrdenství trvá navěky.
Odp.