B - 24. neděle v mezidobí (Karel Bříza)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2021-03-16)  CPDL #63497:     
Editor: Vojtěch Ulrich (submitted 2021-03-16).   Score information: A4, 1 page, 22 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: Arranged by Vojtěch Ulrich.

General Information

Title: B - 24. neděle v mezidobí
Composer: Karel Bříza
Lyricist:

Number of voices: 1v   Voicing: S,T
Genre: SacredResponsorial Psalm for OT 24B

Language: Czech
Instruments: Organ

First published: 1974
Description: 

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

Odp.: Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých.
 Miluji Hospodina, neboť slyšel
- můj prosebný hlas,
- neboť naklonil ke mně svůj sluch
- v den, kdy jsem ho vzýval.
Odp.
 Obepjaly mě provazy smrti,
- dostihly mě smyčky podsvětí,
- uvízl jsem v tísni a trýzni.
- Hospodinovo jméno jsem vzýval:
- "Ach, Hospodine, zachraň mi život!"
Odp.
 Hospodin je milostivý a spravedlivý,
- Bůh náš je milosrdný.
- Hospodin chrání prosté lidi;
- pomohl mi, když jsem byl v bídě.
Odp.
 Vždyť vysvobodil můj život ze smrti,
- mé oči ze slz, mé nohy z pádu.
- Budu kráčet před Hospodinem
- v zemi živých.
Odp.