B - 11. neděle v mezidobí (Karel Bříza)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2021-02-16)  CPDL #62967:     
Editor: Vojtěch Ulrich (submitted 2021-02-16).   Score information: A4, 1 page, 22 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: Arranged by Vojtěch Ulrich.

General Information

Title: B - 11. neděle v mezidobí
Composer: Karel Bříza
Lyricist:

Number of voices: 1v   Voicings: S or T
Genre: SacredResponsory

Language: Czech
Instruments: Organ

First published: 1974
Description: 

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

Odp.: Dobré je chválit Hospodina.
Dobré je chválit Hospodina,
- opěvovat tvé jméno, Svrchovaný!
- Zrána hlásat tvé milosrdenství
- a za noci tvou věrnost.
Odp.
 Spravedlivý pokvete jak palma,
- poroste jak cedr na Libanonu.
- Kdo jsou zasazeni v domě Hospodinově,
- pokvetou v nádvořích našeho Boha.
Odp.
 Ještě ve stáří budou přinášet užitek,
- zůstanou šťavnatí a svěží,
- aby hlásali, jak spravedlivý je Hospodin,
- má skála, v němž není nepravosti.
Odp.