Ak, svētais Jāzep (Andris Solims (harm.))

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
MusicXML.png MusicXML
Encore_Icon2.png Encore
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2018-11-17)  CPDL #52149: 
In G dur:        
In F dur:      
Editor: Andris Solims (submitted 2018-11-17).   Score information: A4, 1 page, 80 kB   Copyright: CC BY NC
Edition notes: These are transposed editions in G dur and F dur.
  • (Posted 2009-03-19)  CPDL #19073:         
Editor: Andris Solims (submitted 2009-03-19).   Score information: A4, 1 page, 85 kB   Copyright: Religious
Edition notes: This is original edition in As dur.

General Information

Title: Ak, svētais Jāzep
Composer: Andris Solims (harm.)

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SacredAnthem

Language: Latvian
Instruments: A cappella

First published:
Description: 

External websites:

Original text and translations

Latvian.png Latvian text

1. Ak, svētais Jāzep, sveicināts esi,
Dāvida nama vārdu kas nesi!
Tu - lielā godā starp svētiem tēviem:
Dievs to nav devis pat lieliem svētiem.

2. Eņģeļi svētie pie tevis gāja,
kad Dieva gribu tev sludināja.
Pazemīgs Dievu tu uzklausīji,
visu, kā prasīts, tu izpildīji.

3. Tad daudzus gadus: brīnums patiesi!
Dievs tavās mājās dzīvoja Miesā.
Visu, ko teici, Bērns Jēzus veica,
palīgā arī Marija steidzās.

4. Tu Bērnam Jēzum biji par sargu,
izglāb mūs arī nedienā bargā.
Visi mēs tevi sevišķi lūdzam:
aizlūdz tu Dievu, kad grēkus sūdzam!

5. Ņem, svētais Jāzep, gādībā savā
visus, kas gaida palīga tava.
Ar Dieva spēku aizstāvi vājos,
lai visi tiekam debesu mājās.

6. Pestītājs visus atpirka dārgi:
lai mūsu vainas netiesā bargi!
Aizstāviet, svētie, visus pie Dieva,
Joahim, Anna, Jāzep, Marija!