A - 29. neděle v mezidobí (Karel Bříza)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2020-05-26)  CPDL #58830:     
Editor: Vojtěch Ulrich (submitted 2020-05-26).   Score information: A4, 1 page, 22 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: Arranged by Vojtěch Ulrich.

General Information

Title: A - 29. neděle v mezidobí

Composer: Karel Bříza
Lyricist:

Number of voices: 1v   Voicings: S or T
Genre: SacredResponsory

Language: Czech
Instruments: Organ

First published: 1974
Description: 

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

Odp.: Vzdejte Hospodinu slávu a moc!
 Zpívejte Hospodinu píseň novou,
- zpívejte Hospodinu, všechny země!
- Vypravujte mezi pohany o jeho slávě,
- mezi všemi národy o jeho divech!
Odp.
 Neboť Hospodin je veliký a velmi hodný chvály,
- je třeba se ho bát více nežli všech bohů.
- Neboť všichni bohové pohanů jsou výmysly,
- Hospodin však stvořil nebe.
Odp.
 Vzdejte Hospodinu, rodiny národů,
- vzdejte Hospodinu slávu a moc,
- vzdejte Hospodinu slávu, hodnou jeho jména.
- Přineste oběť a vstupte do jeho nádvoří.
Odp.
 V posvátném rouchu klaňte se Hospodinu!
- Třeste se před ním, všechny země!
- Hlásejte mezi pohany: Hospodin kraluje,
- národy řídí podle práva.
Odp.