ABC - Sv. Lukáše, evangelisty (Vojtěch Ulrich)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
MusicXML.png MusicXML
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2020-06-02)  CPDL #58975:       
Editor: Vojtěch Ulrich (submitted 2020-06-02).   Score information: A4, 1 page, 22 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: Arranged by Vojtěch Ulrich.

General Information

Title: ABC - Sv. Lukáše, evangelisty
Composer: Karel Bříza
Lyricist:

Number of voices: 1v   Voicings: S or T
Genre: SacredResponsory

Language: Czech
Instruments: Organ

First published: 2020
Description: 

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

ODP.: Ať tvoji zbožní, Hospodine,
vypravují o slávě tvé vznešené říše.

1. Ať tě chválí, Hospodine, všechna díla
a tvoji zbožní ať tvé velebí!
Ať vypravují o slávě tvého království,
ať mluví o tvé síle.
ODP.

2. Aby poučili lidi o tvé moci,
o slávě tvé vznešené říše.
Tvé království je království všech věků
a tvá vláda trvá po všechna pokolení.
ODP.

3. Spravedlivý je Hospodin ve všech svých cestách
a svatý ve všech svých činech.
Blízko je Hospodin všem, kdo ho vzývají,
všem, kdo ho vzývají upřímně.
ODP.