Ur Drömliv I (Elfrida Andrée)

From ChoralWiki
Revision as of 03:42, 13 September 2021 by BarryJ (talk | contribs) (Text replacement - "\{\{Voicing\|(.*)\|(.*)\}\}\<br\> " to "{{Voicing|$1|$2}} ")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
MusicXML.png MusicXML
Finale.png Finale
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2014-06-27)  CPDL #32329:        (Finale 2012)
Editor: Per-Anders Aglert (submitted 2014-06-27).   Score information: A4, 2 pages, 23 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: ur Drömliv I
Composer: Elfrida Andrée
Lyricist: Viktor Rydbergcreate page

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SecularUnknown

Language: Swedish
Instruments: A cappella

First published:
Description: 

External websites:

Original text and translations

Swedish.png swedish text

Då vi vandra vid bäckarnas skuggade lopp,
då vi dröja vid fors och vid skummig kaskad,
skall du skåda med tryggat odödlighetshopp,
huru virvlarna fly med de vissnade blad,
och när månen en spång över böljorna slår
av sitt speglade glitter från strand och till strand,
skall du skönja i drömmar den strålväg, som går
till det eviga hän från förgängelsens land.