Våren (Edvard Grieg)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2020-05-28)  CPDL #58892:  (choir copy) (with rehearsal accompaniment)  
Editor: Adrian Wall (submitted 2020-05-28).   Score information: A4, 10 pages, 1.89 MB   Copyright: Personal
Edition notes: Arranged by Adrian Wall. Arrangement for SSAATTBB, based on the solo song and the string arrangement, with Vinje's original Norwegian text and Frederick Corder's English translation.

General Information

Title: Våren
Composer: Edvard Grieg
Lyricists: Aasmund Olavson Vinje and Frederick Corder

Number of voices: 8vv   Voicing: SSAATTBB
Genre: SecularArt song

Languages: Norwegian, English
Instruments: A cappella

First published: 1881 in 12 Songs (Op. 33), no. 2
Description: Originally published as a solo song with piano accompaniment in 12 Songs (Op. 33), No. 2. Later arranged for strings or solo piano in 2 Elegiac Melodies (Op. 34), No. 2.

External websites:

Original text and translations

Norwegian.png Norwegian text

Enno ein Gong fekk eg verren at sjå for våren at røma;
heggen med tre som der blomar var på eg atter såg bløma.
Enno ein Gong fekk eg isen at sjå frå landet at fljota,
snjoen at bråna, og Fossen i å at fyssa og brjota.
Graset det grøne eg enno ein gong fekk skoda med blømar;
enno eg høyrde at vårfuglen song mot sol og mot sumar.

Smågiddren endå meg unntes at sjå på vårbakken dansa,
fivreld at fløksa og fjuka ifrå, der blomar seg kransa.
Alt dette vårliv eg atter fekk sjå, som siden eg miste.
Men eg er tungsam og spyrgja meg må: tru det er det siste?
Lat det so vera: eg myket av vænt i livet fekk njota;
meire eg fekk en eg havde fortent, og alting må trjota.

Eingong eg sjølv i den vårlige eim, som mætter mit auge;
eingong eg der vil meg finna ein heim og symjande lauga.
Alt det som vøren imøte meg bar, og blomen eg plukkad',
federnes ånder eg trudde det var, som dansad' og sukkad'.
Derfor eg fann millom bjørkar og bar i vøren en gåta;
derfor det ljod i den fløyta eg skar, meg tyktest at gråte.