User:Billy Lwong/Trợ giúp:Tải bản nhạc xuống như thế nào?

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Nếu bạn tìm thấy một danh sách về một tác phẩm (hoặc một Nhạc sĩ), khi đó bạn chỉ cần kích vào một biểu tượng hoặc tên của một chú thích tập tin nhỏ để mở tập tin. Mỗi trang Nhạc sĩ và các thành phần có một 'biểu trưng' được đại diện bằng các biểu tượng phổ biến nhất. Nếu bạn kích vào một biểu tượng, hoặc là bạn sẽ mở một tập tin PDF, mở một tập tin MIDI, hoặc sẽ đi đến một trang web liên kết có bản nhạc mà bạn cần tìm. Bạn có thể cần có một nhu liệu thích hợp. Bạn cũng có thể cần phải lưu các tập tin này vào máy điện toán của bạn. Biểu trưng sẽ được hiển thị bên dưới.

User:Billy Lwong/Biểu trưng

(LƯU Ý QUAN TRỌNG: ĐỪNG kích vào các biểu tượng BIỂU TRƯNG trong khung màu đỏ, mà chỉ kích vào biểu tượng ở bên phải của CPDL ID# trong một trang nhạc hoặc ở bên phải của tựa đề bản nhạc trong một trang nhạc sĩ. Hộp Biểu trưng sẽ chỉ đưa bạn đến trang trợ giúp phù hợp.)

Muốn thử cập nhật những tập tin cũ quá hạn của bạn? Kích vào đây.

Có thể xem:

Template:Billy Lwong/Biểu ngữ Trợ giúp