User:Billy Lwong/Trợ giúp:Cách đăng bài nhạc như thế nào?

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Nếu bạn đã tạo riêng ấn bản tác phẩm phát hành công cộng của bạn, bạn có thể đăng nó vào CPDL để cung cấp cho người khác:

Tuy nhiên, trước khi làm theo các liên kết ở trên, bạn sẽ có thể thấy hữu ích khi đọc đăng tài liệu hướng dẫn. Nếu đây là lần đầu tiên bạn đăng nhạc vào CPDL, thì rất nên đọc trang này.

Template:Billy Lwong/Biểu ngữ Trợ giúp