Ungdomsdröm (Wilhelm Peterson-Berger)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
MusicXML.png MusicXML
Finale.png Finale
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2012-12-05)  CPDL #27749:        (Finale 2012)
Editor: Per-Anders Aglert (submitted 2012-12-05).   Score information: A4, 3 pages, 33 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: Ungdomsdröm
Composer: Wilhelm Peterson-Berger

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SecularUnknown

Language: Swedish
Instruments: A cappella

First published:
Description: 

External websites:

Original text and translations

Swedish.png Swedish text

Silvervitt i rymden blå sakta ett strömoln simmar
högt upp över jordens jäkt och vardagens gråa timmar.
Än i min själ en lyckodröm dröjer från unga dagar,
stilla och klar,
fastän mitt liv allt mer följer stridens lagar.
Ljusa, vackra sommarsky!
Var ej allt för snar att fly
från min himmels rund!
Ljusa vackra ungdomsdröm!
Glid ej bort på tidens ström!
Stråla än en stund!
Svinn men i en tåreström!
Dö och bliv till liv!

Molnet lyss ej till min bön, skiftar sin hamn och svinner.
Snart är gången all dess glans och ingen dess rum mer finner.
Kanske det föll som luftsval gråt ned på en skogens tuva,
dracks av en rot och sväller snart som saft i ett blåbärs druva.
Ljusa, vackra sommarsky!
Hellre än med vinden fly
dig åt jorden giv!
Ljusa, vackra ungdomsdröm!