Psalm 83

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search
Table of Psalms             <<   Psalm 83   >>

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

General information

Settings by composers

Settings by composers (automatically updated)

 

Text and translations

Clementine Vulgate (Psalm 82)

Latin.png Latin text

1  Canticum Psalmi Asaph.
2  Deus, quis similis erit tibi? ne taceas, neque compescaris, Deus:
3  quoniam ecce inimici tui sonuerunt, et qui oderunt te extulerunt caput.
4  Super populum tuum malignaverunt consilium, et cogitaverunt adversus sanctos tuos.
5  Dixerunt: Venite, et disperdamus eos de gente,
et non memoretur nomen Israël ultra.
6  Quoniam cogitaverunt unanimiter; simul adversum te testamentum disposuerunt:
7  tabernacula Idumaeorum et Ismahelitae, Moab et Agareni,
8  Gebal, et Ammon, et Amalec; alienigenae cum habitantibus Tyrum.
9  Etenim Assur venit cum illis: facti sunt in adjutorium filiis Lot.
10  Fac illis sicut Madian et Sisarae, sicut Jabin in torrente Cisson.
11  Disperierunt in Endor; facti sunt ut stercus terrae.
12  Pone principes eorum sicut Oreb, et Zeb,
et Zebee, et Salmana: omnes principes eorum,
13  qui dixerunt: Haereditate possideamus sanctuarium Dei.
14  Deus meus, pone illos ut rotam, et sicut stipulam ante faciem venti.
15  Sicut ignis qui comburit silvam, et sicut flamma comburens montes,
16  ita persequeris illos in tempestate tua, et in ira tua turbabis eos.
17  Imple facies eorum ignominia, et quaerent nomen tuum, Domine.
18  Erubescant, et conturbentur in saeculum saeculi, et confundantur, et pereant.
19  Et cognoscant quia nomen tibi Dominus: tu solus Altissimus in omni terra.

Church of England 1662 Book of Common Prayer

English.png English text

  A canticle of a psalm for Asaph.
1  Hold not thy tongue, O God, keep not still silence: refrain not thyself, O God.
2  For lo, thine enemies make a murmuring: and they that hate thee have lift up their head.
3  They have imagined craftily against thy people: and taken counsel against thy secret ones.
4  They have said, Come, and let us root them out, that they be no more a people: and that the name of Israel may be no more in remembrance.
5  For they have cast their heads together with one consent: and are confederate against thee;
6  The tabernacles of the Edomites, and the Ismaelites: the Moabites and Hagarenes;
7  Gebal, and Ammon, and Amalek: the Philistines, with them that dwell at Tyre.
8  Assur also is joined with them: and have holpen the children of Lot.
9  But do thou to them as unto the Madianites: unto Sisera, and unto Jabin at the brook of Kison;
10 . Who perished at Endor: and became as the dung of the earth.
11  Make them and their princes like Oreb and Zeb:
yea, make all their princes like as Zeba and Salmana;
12  Who say, Let us take to ourselves: the houses of God in possession.
13  O my God, make them like unto a wheel: and as the stubble before the wind;
14  Like as the fire that burneth up the wood: and as the flame that consumeth the mountains.
15  Persecute them even so with thy tempest: and make them afraid with thy storm.
16  Make their faces ashamed, O Lord: that they may seek thy Name.
17  Let them be confounded and vexed ever more and more: let them be put to shame, and perish.
18  And they shall know that thou, whose Name is Jehovah: art only the most Highest over all the earth.

Káldi fordítás (82. zsoltár)

Hungarian.png Hungarian text

Azaf zsoltár-éneke.
Isten! ki hasonló hozzád? ne hallgass, és ne nyugodjál, Isten!
mert íme a te ellenségeid fölzendűltek, és a kik gyűlölnek téged, fejöket fölemelték.
A te néped fölött gonosz tanácsot tartanak, és a te szenteid ellen ármánykodnak.
Mondják: Jertek és irtsuk ki őket a nemzetek közől, és Izrael neve többé ne legyen emlékezetben.
Mert egyakarattal tanácskoznak, szövetséget kötnek együtt ellened
az idumeusok hajlékai és az izmaeliták, Moáb és az agarenusok.
Gébal és Ammon és Amalek, az idegenek Tírus lakóival.
Asszur is velek jő, segítségűl lettek Lót fiainak.
Cselekedjél velök, mint Madiánnal és Sisarával, mint Jábinnal Cisszon patakánál.
Kik elvesztek Endorban, s lettek mint a föld ganéja.
Tégy az ő fejedelmeikkel, mint Órebbel és Zebbel és Zebeével és Szalmanával; minden fejedelmökkel,
Kik azt mondják: Bírjuk örökségűl az Isten szentélyét.
Én Istenem! tedd őket olyanokká, mint a forgatag, és mint a pozdorja a szél szine előtt.
Mint a tűz, mely fölégeti az erdőt, és mint a hegyeket fölégető láng:
úgy üldözd őket a te viharod által, és zavard össze haragod által.
Töltsd be orczájokat gyalázattal, hogy keressék, Uram, a te nevedet.
Pirúljanak és réműljenek el örökön örökre; és szégyenűljenek meg és veszszenek el.
És ismerjék meg, hogy Úr a te neved, te vagy egyedűl Fölséges az egész földön.

Metrical paraphrase by Nahum Tate and Nicholas Brady, New Version, 1698

English.png English text

1. Hold not thy peace, O Lord our God,
No longer silent be;
Nor with consenting quiet looks
our ruin calmly see!

2. For lo! The tumults of thy foes
O'er all the land are spread;
And those who hate thy saints, and thee,
Lift up their threatening head.

3. Against thy zealous people, Lord,
They craftily combine;
And to destroy thy chosen saints
Have laid their close design.

4. "Come, let us cut them off," say they,
"Their nation quite deface;
That no remembrance may remain
Of Israel's hated race."

 

5. Thus they against thy people's peace
Consult with one consent,
And differing nations, jointly leagued,
Their common malice vent.

6. The Ishmaelites that dwell in tents,
With warlike Edom joined,
And Moab's sons our ruin vow,
With Hagar's race combined.

7. Proud Ammon's offspring, Gebal too;
With Amalek conspire ;
The lords of Palestine, and all
The wealthy sons of Tyre:

8. All these the strong Assyrian king
Their firm ally have got;
Who with a powerful army aids
The incestuous race of Lot.

 

9. But let such vengeance come to them
As once to Midian came;
To Jabin and proud Sisera,
At Kishon's fatal stream.

10 When thy right hand their numerous hosts
Near Endor did confound,
And left their carcasses for dung
To feed the hungry ground.

11. Let all their mighty men the fate
Of Zeb and Oreb share;
As Zebab and Zalmunnab, so
Let all their princes fare.

12. Who, with the same design inspired
Thus vainly hosting spake,
"In firm possession for ourselves
Let us God's houses take.

 

13. To ruin let them haste, like wheels
Which downwards swiftly move;
Like chaff before the winds let all
Their scattered forces prove.

14. As flames consume dry wood or heath
That on parched mountains grows,
So let thy fierce pursuing wrath
With terror strike thy foes.

15. Lord, shroud their faces with disgrace,
That they may own thy name;
Or them confound, whose hardened hearts
Thy gentle means disclaim.

16. So shall the wandering world confess
That thou, who claimest alone.
Jehovah's name, over all the earth
Hast raised thy lofty throne.