Psalm 76

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search
Table of Psalms             <<   Psalm 76   >>

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

General information

Settings by composers

See Terra tremuit et quievit for settings of vv. 9-10 as the offertory for Easter Sunday.

Other settings possibly not included in the manual list above

Text and translations

Clementine Vulgate (Psalm 75)

Latin.png Latin text

1  In finem, in laudibus. Psalmus Asaph, canticum ad Assyrios.
2  Notus in Judæa Deus; in Israël magnum nomen ejus.
3  Et factus est in pace locus ejus, et habitatio ejus in Sion.
4  Ibi confregit potentias arcuum, scutum, gladium, et bellum.
5  Illuminans tu mirabiliter a montibus aeternis;
6  turbati sunt omnes insipientes corde. Dormierunt somnum suum,
et nihil invenerunt omnes viri divitiarum in manibus suis.
7  Ab increpatione tua, Deus Jacob, dormitaverunt qui ascenderunt equos.
8  Tu terribilis es; et quis resistet tibi? ex tunc ira tua.
9  De caelo auditum fecisti judicium: terra tremuit et quievit
10  cum exsurgeret in judicium Deus, ut salvos faceret omnes mansuetos terrae.
11  Quoniam cogitatio hominis confitebitur tibi, et reliquiae cogitationis diem festum agent tibi.
12  Vovete et reddite Domino Deo vestro, omnes qui in circuitu ejus affertis munera:
terribili,
13  et ei qui aufert spiritum principum: terribili apud reges terrae.

Church of England 1662 Book of Common Prayer

English.png English text

  Unto the end, in praises, a psalm for Asaph: a canticle to the Assyrians.
1  In Jewry is God known: his Name is great in Israel.
2  At Salem is his tabernacle: and his dwelling in Sion.
3  There brake he the arrows of the bow: the shield, the sword, and the battle.
4  Thou art of more honour and might: than the hills of the robbers.
5  The proud are robbed, they have slept their sleep:
and all the men whose hands were mighty have found nothing.
6  At thy rebuke, O God of Jacob: both the chariot and horse are fallen.
7  Thou, even thou art to be feared: and who may stand in thy sight when thou art angry?
8  Thou didst cause thy judgement to be heard from heaven: the earth trembled, and was still;
9  When God arose to judgement: and to help all the meek upon earth.
10  The fierceness of man shall turn to thy praise: and the fierceness of them shalt thou refrain.
11  Promise unto the Lord your God, and keep it, all ye that are round about him: bring presents unto him that ought to be feared.
12  He shall refrain the spirit of princes: and is wonderful among the kings of the earth.

Káldi fordítás (75. zsoltár)

Hungarian.png Hungarian text

Végig, Azaf dicsérő zsoltára. Ének az asszíriusokról.
Ismeretes az Isten Judeában; Izraelben nagy az ő neve.
És békeségben vagyon az ő helye, és lakása Sionban.
Ott törte össze a kézívek hatalmát, a paizst, kardot és hadat.
Midőn te csodálatosképen világítottál az örök hegyekről,
a balgatag szivűek mind megháborodtak. Aludták álmukat, és a gazdagság férfiai semmit sem találtak kezeikben.
A te feddésedtől, Jákob Istene! elaludtak, kik lovon ültek.
Te rettenetes vagy; és ki áll ellened, mihelyest haragszol?
Mennyből hallattad az itéletet; a föld megrendűlt és elcsendesedett,
midőn az Isten fölkelt itéletre, hogy megszabadítson a földön minden szelídet.
Az ember bősz gondolata is dicsér téged, és még fogytig tartó haragja is ünnepnapot szerez neked.
Tegyetek fogadást és teljesítsétek azt a ti Uratok- Isteneteknek, mindnyájan, kik köröskörűl ajándékokat hoztok a rettenetesnek,
ki elveszi a fejedelmek lelkét, ki rettenetes a föld királyainál.