Nuptiae factae sunt

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

General information

Source of text is John 2:1-11.

Settings by composers

Other settings possibly not included in the manual list above

Text and translations

Latin.png Latin text

1  Nuptiae factae sunt in Cana Galilaeae et erat mater Jesu ibi.
2  Vocatus est autem ibi et Jesus et discipuli ejus ad nuptias,
3  Et deficiente vino dicit mater Jesu ad eum: vinum non habent.
4  Et dicit ei Jesus: Quid mihi et tibi est mulier? Nondum venit hora mea.
5  Dixit mater ejus ministris: quodcumque dixerit vobis, facite.
6  Erant autem ibi lapidae hydriae sex positae secundum purificationem Judeorum capientes singulae metretas binas vel ternas.
7  Dicit eis Jesus: Implete hydrias aqua et impleverunt eas usque ad summum.
8  Et dicit eis Jesus: Haurite et ferte architriclino, et tulerunt.
9  Ut autem gustavit architriclinus aquam vinum factam et non sciebat unde esset, ministri autem sciebant qui hauserant aquam, vocat sponsum architriclinus.
10  Et dicit ei: Omnis homo primum bonum vinum ponit, et cum inebriati fuerint tunc id quod deterius est, tu autem servasti bonum vinum usque adhuc.
11  Hoc fecit initium signorum Jesus in Cana Galilaeae et manifestavit gloriam suam et crediderunt in eum discipuli ejus.

Hungarian.png Hungarian translation

Menyegző volt a galileai Kánában. Ott volt Jézus anyja, és Jézus is hivatalos volt a menyegzőre tanítványaival együtt.
Amikor fogytán volt a bor, Jézus anyja így szólt hozzá: »Nincs boruk!«
Jézus azt felelte neki: »Mi közünk ehhez, asszony? Még nem jött el az én órám!«

Anyja ekkor ezt mondta a szolgáknak: »Tegyetek meg mindent, amit mond!«
A zsidók tisztulására volt ott hat kőedény, egyenként két vagy három mérős.
Jézus azt mondta nekik: »Töltsétek meg az edényeket vízzel!« Színig töltötték őket.

Ekkor így szólt hozzájuk: »Most merítsetek, és vigyetek belőle a násznagynak!« Azok vittek neki.
Amint a násznagy megízlelte a borrá vált vizet, mivel nem tudta, hogy honnan való – de a szolgák, akik a vizet merítették, tudták –,
odahívta a vőlegényt, és azt mondta neki:

»Minden ember a jó bort adja először, és miután megittasodtak, akkor a kevésbé jót. Te mindeddig tartogattad a jó bort!«
Jézus ezzel kezdte meg csodajeleit a galileai Kánában. Kinyilatkoztatta dicsőségét, és tanítványai hittek benne.

English.png English translation

1  There was a marriage in Cana of Galilee: and the mother of Jesus was there.
2  And Jesus also was invited, and his disciples, to the marriage.
3  And the wine failing, the mother of Jesus saith to him: They have no wine.
4  And Jesus saith to her: Woman, what is that to me and to thee? My hour is not yet come.
5  His mother saith to the waiters: Whatsoever he shall say to you, do ye.
6  Now there were set there six waterpots of stone, according to the manner of the purifying of the Jews, containing two or three measures apiece.
7  Jesus saith to them: Fill the waterpots with water. And they filled them up to the brim.
8  And Jesus saith to them: Draw out now and carry to the chief steward of the feast. And they carried it.
9  And when the chief steward had tasted the water made wine and knew not whence it was, but the waiters knew who had drawn the water, the chief steward calleth the bridegroom,
10  And saith to him: Every man at first setteth forth good wine, and when men have well drunk, then that which is worse. But thou hast kept the good wine until now.
11  This beginning of miracles did Jesus in Cana of Galilee and manifested his glory. And his disciples believed in him.

External links