Nog mins jag, hur det var, när som lilla vännen for (August Söderman)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
MusicXML.png MusicXML
Finale.png Finale
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2012-03-15)  CPDL #25765:        (Finale 2011)
Editor: Per-Anders Aglert (submitted 2012-03-15).   Score information: A4, 1 page, 26 kB   Copyright: Public Domain
Edition notes:

General Information

Title: Nog mins jag, hur det var, när som lilla vännen for.
Composer: August Söderman
Lyricist: Onkel Adamcreate page

Number of voices: 4vv   Voicing: TTBB
Genre: SecularUnknown

Language: Swedish
Instruments: A cappella

First published: 1872 in Tre visor i Folkton, no. 3
Description: 

External websites:

Original text and translations

Swedish.png Swedish text

Nog minns jag hur det var, när som lilla vännen for
Och jag kände mig så ensam i världen.
Lärkan sjäng, göken gol och var äng i blomning stod.
Men för mig fanns ingen glädje mer i världen.
När han kom med sin bössa och sitt skallande horn,
Ekot svarade från klippor och vallar och torn
Men jag sörjer den fröjd som är flyktad.

Mången kväll uti lunden jag väntat på min vän,
Men hans stämma mig aldrig vill svara.
Skulle svek kunna bo i hans redeliga bröst,
I hans ögon, som stjärnor så klara?
Nej, om trogen jag blir, nog han kommer en gång,
Det blir liv, det blir lust, då blir dagen ej lång!
Men jag sörjer den fröjd som är flyktad.