Nå, skruva fiolen (Carl Michael Bellman)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Network.png Web Page
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2003-10-20)  CPDL #05765:  Network.png
Editor: Eva Toller (submitted 2003-10-20).   Score information: A4, 7 pages, 454 kB   Copyright: Personal
Edition notes: Arranged by Eva Toller. All files are available on http://www.evatoller.se/main_men_titles_L-R.html (Midi files available for each part.

General Information

Title: Nå, skruva fiolen
Composer: Carl Michael Bellman

Number of voices: 4vv   Voicing: TTBB
Genre: SecularPartsong

Language: Swedish
Instruments: A cappella

First published:
Description: 

External websites:

  • Swedish.png Swedish text and English.png English translation available at Eva Toller's Website (translation by Eva Toller, 2003)

Original text and translations

Swedish.png Swedish text

Nå, skruva fiolen,
hej, spelman, skynda dej!
Kära syster, hej! Svara inte nej,
svara ja, så bli vi glada.
Sätt dej du på stolen
och stryk din silversträng!
Röda stråken släng
och med armen sväng;
gör ej fiolen skada!
Du svettas, stor sak,
i brännvin ska du bada,
ty under detta tak är Bacchi lada.
Ganska riktigt,
ditt kall är viktigt,
båd' för öra, syn och smak.

Bland nymfernas skara
är du omistlig man;
du båd' vill och kan
mer än någon ann
de unga hjärtan binda,
och kärlekens snara
på dina strängar står;
varje ton du slår
du två hjärtan får
att konstigt sammanlinda.
Just på en minut små
ögon bliva blinda,
och flickorna till slut,
de bli så trinda.
Hur du bullrar!
Men nymfen kullrar
och du skrattar med din trut.

Jag älskar de sköna
men vinet ändå mer;
jag på båda ser
och åt båda ler
men skiljer ändå båda.
En nymf i det gröna
och vin i gröna glas:
lika gott kalas,
båda om mig dras.
Ge stråken mera kåda;
konfonium tag där
uti min gröna låda;
och vinet står ju här.
Jag är i våda.
Supa, dricka
och ha sin flicka är
vad Sankte Fredman lär.