Jewin Street ("Dyma babell y cyfarfod") (Anonymous)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2006-02-16)  CPDL #10996:     
Editor: Tim Henderson (submitted 2006-02-16).   Score information: A4, 1 page, 46 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: Jewin Street ("Dyma babell y cyfarfod")
Composer: Anonymous
Lyricist: Ann Griffiths

Number of voices: 3vv   Voicing: SAB
Genre: SacredHymn   Meter: 87. 87. D or 87. 87. 87. 887

Language: Welsh
Instruments: Keyboard

First published:
Description: Tune from Rippon's Tunebook. Words taken from Morris Davies' hymnbook "Hosanna - Casgliad o Salmau a Hymnau" (1860) where he gives Jewin Street as the suggested tune for the hymn.

External websites:

Original text and translations

Welsh.png Welsh text

Dyma babell y cyfarfod,
Dyma gymod yn y gwaed,
Dyma noddfa i lofruddion,
Dyma i gleifion feddyg rhad;
Dyma fan yn ymyl Duwdod
I bechadur wneyd ei nyth,
A chyfiawnder pur y nefoedd,
Yn siriol wenu arno byth.

Pechadur aflan yw fy enw,
O ba rai y penna'n fyw;
Rhyfeddaf fyth, fe drefnwyd pabell
Im gael yn dawel gwrdd â Duw:
Yno y mae yn llond ei gyfraith
I'r troseddwr yn rhoi gwledd;
Duw a dyn yn gweiddi ‘Digon!'
Yn yr Iesu, 'r aberth hedd.

Myfi a anturiaf yno yn eon,
Teyrnwialen aur sydd yn ei law,
A hon a'i senter at bechadur,
Llwyr dderbyniad pawb a ddaw;
Af ymlaen dan weiddi "Maddau!"
Af a syrthiaf wrth ei draed,
Am faddeuant, am fy ngolchi,
Am fy nghannu yn ei waed.

O! am ddyfod o'r anialwch
I fyny fel colofnau mwg
Yn uniongyrchol at ei orsedd,
Mae yno'n eistedd heb ei wg:
Amen diddechrau a diddiwedd,
Tyst ffyddlon yw, a'i air yn un;
Amlygu y mae ogoniant Trindod
Yn achubiaeth damniol ddyn.