Ick heb gheroepen tot U (André Vierendeels)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
MusicXML.png MusicXML
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2020-08-01)  CPDL #59949:       
Editor: André Vierendeels (submitted 2020-08-01).   Score information: A4, 1 page, 139 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: Ick heb gheroepen tot U
Composer: André Vierendeels
Lyricist:

Number of voices: 3vv   Voicing: SAB
Genre: SacredChorale

Language: Dutch
Instruments: A cappella

First published: 1540
Description: 

External websites:

Original text and translations

Dutch.png Dutch text

Ick heb gheroepen tot U, o Heer,
verhoort doch mijn verlanghen,
end op mijn stem wilt letten seer,
mijn roepen wilt ontfanghen.

Mijn ghebet laet zijn als eenen roock,
voer U aensicht ghepresen,
mijn handen als een offer oock,
dat tsavonts wort bewesen.

Een slot minen mont wilt stellen voer,
o Heere, hoech verheven,
en sluyt mijn lippen met een doer,
ronts om minen mont beneven.