Het aertrijkck II (André Vierendeels)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
MusicXML.png MusicXML
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2020-07-07)  CPDL #59582:       
Editor: André Vierendeels (submitted 2020-07-07).   Score information: A4, 2 pages, 179 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: Het aertrijkck II
Composer: André Vierendeels
Lyricist:

Number of voices: 3vv   Voicing: SAB
Genre: SacredMotet

Language: Dutch
Instruments: A cappella

First published: 2020
Description: 

External websites:

Original text and translations

Dutch.png Dutch text

Het aertrijck met zijn overvloedichheyt,
hoort den Heere, met die werelt seer playsant,
met al die menschen daer in verspreyt,
op dat water gheplant,
heeft hi daertrijck vaeliant
door zijn groote hant.

Wie sal nu climmen op Gods berghen fijn?
Wie sal staande bliven in zijn plaetse goet?
Dyen zijn handen hier onnosel zijn,
die suyver is van moet,
die gheen ydelheyt doet,
met zijn siel verwoet.

Die met gheen valschheyt gesworen heeft,
sinen naesten, sal ontfanghen altijt meer,
die benedixi die God hier geeft.
En bermhertichheyt seer,
sal hi crighen met eer,
van zijn salich heyt den Heer.