Forlæ oss med fred naadelig (Mogens Pedersøn)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2000-11-15)  CPDL #01614:  IMSLP.png
Editor: Christian Mondrup (submitted 2000-11-15).   Score information: A4, 1 page, 16 kB   Copyright: Personal
Edition notes: Scroll down to Forlæ oss med fred naadelig.

General Information

Title: Forlæ oss med fred naadelig
Composer: Mogens Pedersøn

Number of voices: 5vv   Voicing: SATTB
Genre: SacredAnthem

Language: Danish
Instruments: A cappella

First published: 1620 in Pratum spirituale, no. 30
Description: 

External websites:

Original text and translations

Danish.png Danish text

1.
Forlæ oss med fred naadelig
Herr Gud i vore tide
der er dog ingen anden mer
som for os kunde stride
end du selff vor Gud allene.

2.
Lad oss ey frycte mennisken
hand er som græss forgengelig
du est vor Gud oc skaber allen
din mact hun er wendelig
lad oss dig allene frycte.

3.
Om oss kommer nu modgang til
i huad som det kand være
det skeer thi Gud det saa haffue vil
sin søn han ville ey spare
hui ville vi da fri være.