Den frie norske Bonde (Friedrich August Reissiger)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf_globe.gif Pdf
Icon_snd_globe.gif Midi
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2013-02-16)  CPDL #28292:  Icon_pdf_globe.gif Icon_snd_globe.gif
Editor: Arvid Grøtting (submitted 2013-02-16).   Score information: A4, 1 page, 60 kB   Copyright: Public Domain
Edition notes: ISMN 979-0-66118-107-1

General Information

Title: Den frie norske Bonde
Composer: Friedrich August Reissiger
Lyricist: Wilhelm Henrik Buchcreate page

Number of voices: 4vv   Voicing: TTBB
Genre: SecularPartsong

Language: Norwegian
Instruments: A cappella

First published:
Description: 

External websites:

Original text and translations

Norwegian.png Norwegian text

1. I skovens Lij, blandt Fjelde,
min ringe Bolig staar;
som de er' graa af Ælde,
saa graanet er mit Haar.
Jeg kaldes vel en Bondemand;
men hør, min Søn, agt høit din Stand!
Til Frihed, til Frihed hver Norges Mand blev født!

2. I Stor-things Højen Sale
nu høres Bondens Røst;
han tænke skal og tale
med fri og hellig Lyst.
Streb værdig for saa stort et Held;
men tænk og hjemme Landets Vel!
Til Tanken, til Talen hver Norges Mand blev født!

3. Bliv tro de simple Sæder!
Elsk Gud og Øvrig hed!
Gjør Ret! det er din Hæder;
hold altid Ord og Fred!
Naar En tileds om Intet gaar,
han Men og Skam til Gjengjæld faar.
Til Sæder, til Hæder hver Norges Mand blev født!