Danslek ur Op "Ran" (Wilhelm Peterson-Berger)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
MusicXML.png MusicXML
Finale.png Finale
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2012-12-04)  CPDL #27708:        (Finale 2011)
Editor: Per-Anders Aglert (submitted 2012-12-04).   Score information: A4, 7 pages, 74 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: Danslek ur Op "Ran"
Composer: Wilhelm Peterson-Berger

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SecularOpera

Language: Swedish
Instruments: A cappella

First published:
Description: 

External websites:

Original text and translations

Swedish.png Swedish text

Nu vilja vi leka med löjen och lust
och svänga oss och niga och buga.
Så månget litet hjärta skall få pröva en dust
mot blickar, som kärligen truga.
Så månget litet hjärta skall bestånda
en strid mot händer, som djärvt månde trycka,
och många röda läppar skola bedja om grid*
och undfå den ljuvaste lycka.

Kom kämpa och vinn, lev lustiga dagar,
den vännen är min som bäst mig behagar,
tra la la la la la la la tra la la.

Och ungersvennen gångar sig åt hagen så grön
i kärlekens garn är han bunden.
Då möter han den jungfru han älskar
i lön och yppar sin låga på stunden.
Men jungfrun hon vandrar uti tankarna mång',
hon gitter den suckan ej höra,
ty blomstren på marken och små fåglarnes sång
långt mer hennes håg månde röra.

Kom kämpa och vinn, lev lustiga dagar,
den vännen är min som bäst mig behagar,
tra la la la la la la tra la la la.

Och ungersvennen gångar sig i förväg med hast
och bryter alla rosor han kan finna.
Han samlar dem åt henne utan ro eller rast;
En ynnest han aktar att vinna.
När jungfrun det skådar, varda rosorna fler,
ty fram på dess kinder de spira.
Dock gläds hon och ungersvennen handen hon ger.
Sitt bröllop de nu månde fira.

Kom kämpa och vinn, lev lustiga dagar,
den vännen är min, som bäst mig behagar,
tra la la la la la la la tra la la.

Men fjärilar svinga i lunden.