Chodský den (Miroslav Raichl)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
MusicXML.png MusicXML
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2013-04-26)  CPDL #28898:       
Editor: Jan Pallas (submitted 2013-04-26).   Score information: A4, 8 pages, 202 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: 5 songs version.
  • (Posted 2013-04-26)  CPDL #28899:       
Editor: Jan Pallas (submitted 2013-04-26).   Score information: A4, 4 pages, 140 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: 3 songs version.

General Information

Title: Chodský den
Composer: Anonymous (Traditional)
Arranger: Miroslav Raichl

Number of voices: 6vv   Voicing: SSATBB
Genre: SecularFolksong

Language: Czech
Instruments: A cappella

First published:
Description: 

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

Alou! Vivat! burem zpjivat,
nepurem z hospody domů,
dokajd je pjivičko v sudu.

Kluci selcký, sakvadelcký,
nechcete poslůchat mámy,
nyjlepčí na vojnu s vámi!

Alou! Vivat! burem zpjivat.

Což ten slavíček vo půlnoci zpjivá?
Jak se ten hlásek pěkně rozlíhá!
Sedne na kotvjičku,
zpívá si pjisničku,
haby slyšíla samjička mjilá.

Alou! Vivat! burem zpjivat.

Vosy, vosy, vosy, sršáni
vyletěli na mě ze skály
ze skály, ze skályčky,
dyž sem šel vod hubičky.

Já sem, já sem, já sem
milovala sem tě špásem,
milovat nepřestanu,
dokud tě nedostanu.