B - 13. neděle v mezidobí (Karel Bříza)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2021-02-19)  CPDL #63034:     
Editor: Vojtěch Ulrich (submitted 2021-02-19).   Score information: A4, 1 page, 23 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: Arranged by Vojtěch Ulrich.

General Information

Title: B - 13. neděle v mezidobí
Composer: Karel Bříza
Lyricist:

Number of voices: 1v   Voicing: Cantor & congregation
Genre: SacredResponsorial Psalm for OT 13B

Language: Czech
Instruments: Organ

First published: 1974
Description: Psalm 30

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

Odp.: Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil.
 Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil,
- nedopřál jsi, aby se nade mnou radovali moji nepřátelé.
- Hospodine, z podsvětí jsi vyvedl mou duši,
- zachovals mi život mezi těmi, kteří do hrobu klesli.
Odp.
 Zpívejte Hospodinu, jeho zbožní,
- a vzdávejte díky jeho svatému jménu!
- Vždyť jeho hněv trvá chvíli,
- ale jeho laskavost po celý život,
- zvečera se uhostí pláč,
- zjitra však jásot.
Odp.
 Slyš, Hospodine, a smiluj se nade mnou,
- pomoz mi, Hospodine!
- Můj nářek jsi obrátil v tanec,
- Hospodine, můj Bože, chci tě chválit navěky.
Odp.