B - 12. neděle v mezidobí (Karel Bříza)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2021-02-17)  CPDL #62978:     
Editor: Vojtěch Ulrich (submitted 2021-02-17).   Score information: A4, 1 page, 24 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: Arranged by Vojtěch Ulrich.

General Information

Title: B - 12. neděle v mezidobí
Composer: Karel Bříza
Lyricist:

Number of voices: 1v   Voicings: S or T
Genre: SacredResponsory

Language: Czech
Instruments: Organ

First published: 1974
Description: 

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

Odp.: Oslavujte Hospodina, neboť jeho milosrdenství trvá navěky.
 Pustili se po lodích na moře,
- sháněli obchody po širých vodách.
- Viděli Hospodinova díla
- a na širém moři jeho divy.
Odp.
 Rozkázal a vyvolal bouřlivý vítr,
- který do výše vzdouval vlny.
- Stoupali až k nebi, sestupovali do propastí,
- jejich duše se třásla v nebezpečí.
Odp.
 Tu volali ve své tísni k Hospodinu
- a on je z jejich úzkostí vysvobodil.
- Uklidnil bouři v tichý vánek,
- a utišily se mořské vlny.
Odp.
 Radovali se, že se uklidnily,
- a dovedl je do vytouženého přístavu.
- Ať chválí Hospodina za jeho milosrdenství,
- za jeho divy k dobru lidí.
Odp.