Awake, sweet love (John Dowland)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_pdf_globe.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
Icon_snd_globe.gif Midi
MusicXML.png MusicXML
Nwc.png Noteworthy
Sibelius.png Sibelius
Network.png Web Page
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2012-08-11)  CPDL #26918:        (Sibelius 7)
Editor: Stefan Schwarz (submitted 2012-08-11).   Score information: A4, 4 pages, 61 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: Arranged for SATB + classical guitar.
  • (Posted 2006-02-28)  CPDL #11128:         
Editor: Brian Russell (submitted 2006-02-28).   Score information: A4, 2 pages, 18 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: NoteWorthy Composer file may be viewed and printed with NoteWorthy Composer Viewer.
  • (Posted 2004-02-20)  CPDL #06742:  Network.png
Editor: John D. Smith (submitted 2004-02-20).   Score information: 44 x 62 cm, 2 pages, 51 kB   Copyright: Personal
Edition notes: Scores listed alphabetically by composer. All scores available in Scorch format, some are also available as PDF files.
  • (Posted 2003-08-18)  CPDL #05486:  Icon_pdf_globe.gif Icon_snd_globe.gif Network.png PDF, MIDI and Capella 4 files available.
Editor: Ulrich Alpers (submitted 2003-08-18).   Score information: A4, 2 pages, 44 kB   Copyright: Personal
Edition notes: Scroll down to #19 of 'The Firste Booke of Songes' collection. Capella zipped file (of all works of the collection) not found.
  • (Posted 2001-09-11)  CPDL #02995:  Network.png PDF, MIDI, ABC and LilyPond files available.
Editor: Laura Conrad (submitted 2001-09-11).   Score information: A4, 5 pages, 79 kB   Copyright: GnuGPL
Edition notes: in partbook format.

General Information

Title: Awake, Sweet Love
Composer: John Dowland

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SecularLute song

Language: English
Instruments: Lute

First published: 1597 in The First Booke of Songs or Ayres, no. 19
Description: 

External websites:

Original text and translations

English.png English text

1. Awake, sweet love, thou art return'd:
My heart, which long in absence mourn'd,
Lives now in perfect joy.
Let love, which never absent dies,
Now live for ever in her eyes,
Whence came my first annoy.
Only herself hath seemed fair:
She only I could love,
She only drave me to despair,
When she unkind did prove.
Despair did she make me wish to die;
That I my joys might end:
She only, which did make me fly,
My state may now amend.

2. If she esteem thee now aught worth,
She will not grieve thy love henceforth,
Which so despair hath prov'd.
Despair hath proved now in me,
That love will not unconstant be,
Though long in vain I lov'd.
If she at last reward thy love,
And all thy harms repair,
Thy happiness will sweeter prove,
Rais'd up from deep despair.
And if that now thou welcome be,
When thou with her dost meet,
She all this while but play'd with thee,
To make thy joys more sweet.

Polish.png Polish translation

1. Zbudź się! Słodka miłości, powrócił twój czas.
Me serce, które przez lata płakało nie raz,
Teraz jest pełne radości i siły,
Niech miłość, która nigdy sama nie ginie,
Żyje w jej oczach i nie przeminie,
One bowiem pierwsze mój spokój zmąciły.
Ona jedna piękną się zdała,
Zapłonął we mnie ogień miłości.
A do szaleństwa doprowadziła
Najmniejsza oznaka nieprzychylności.
Zatrwożon, poczułem śmierci pragnienie,
Iżby radości moje mogły dobiec końca.
Ocalić mnie może, jednym skinieniem,
Ta tylko, przy której się wzniosłem do słońca.

2. Lecz, jeśli ona cokolwiek mnie oceni,
Szczęścia mego już nie odmieni,
Dowiodłem bowiem, że kocham szczerze.
Ma rozpacz dowodem niech będzie,
Że, choć długo miłowałem daremnie,
Uczuciu siły nic nie odbierze.
Jeżeli mą miłość w końcu nagrodzi
I wszystkie krzywdy naprawi,
Szczęście moje tym bardziej osłodzi
Cierpienie, które teraz mnie trawi.
I, skoro to wszystko prawdą się zjawi,
Gdy spotkam znów tę najpiękniejszą,
Pojmę, że tylko się ze mną bawiła,
By radość moją uczynić tym weselszą.
Translation by Stanisław Jonczyk